Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει νέα αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε τυχαία δείγματα που ελήφθησαν από περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Μελίκη, Π. Πρόδρομος, Κυψέλη κ.α.)

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο φάκελο αποτελεσμάτων.

 

ΔΕΥΑ ΑΛ - Τεχνική Υπηρεσία

 

 

Συνημμένα: Φάκελος αποτελεσμάτων