ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στις 11/09/2021 ημέρα Σάββατο και ώρα από 08:00 π.μ έως και 12:00 μ.μ η Τ.Κ Αράχου δεν θα έχει νερό λόγω εκτέλεσης εργασιών τηλεελέγχου (τοποθέτηση ηλεκτρονικών παροχόμετρων ).

Στις 12/09/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα από 08:00πμ εως και 12:00 μ.μ ηΤ.Κ Κυψέλης δεν θα έχει νερό λόγω εκτέλεσης εργασιών τηλεελέγχου.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ