ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα στις 27/05/2024 ημέρα Δευτέρα ,το δίκτυο της ύδρευσης θα παρουσιάσει μειωμένη πίεση μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες , λογω αποκατάστασης βλάβης δικτύου της Δ.Ε.Η (διακοπή ρεύματος )στα αντλιοστάσια ύδρευσης της πόλης Αλεξάνδρειας.

Παρακαλούμε για την ελάχιστη κατανάλωση .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

 

Εκ της Τεχνικής  Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ