Από την συνεδρίαση της Τετάρτης, 25ης Απριλίου 2012, η απόφαση για την απευθείας προμήθεια μικρών σε μέγεθος ειδών ύδρευσης από την εταιρία CONSTRAT Ε.Π.Ε.

Ανάθεση μικρούλικων