Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά τη συνεδρίασή του της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

30: Έγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη για ανάθεση φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού και αναλύσεων βιολογικού καθαρισμού 

31Α: Έγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη τελευταίου μειοδότη για την εκμίσθωση εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB 

31Β: Έγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη τελευταίου μειοδότη για την εκμίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου

31Γ: Εγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη τελευταίου μειοδότη για την εκμίσθωση τσάπας ( poclain)