Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Δεκεμβρίου 2011, το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012, το οποίο κι έχει αναλυτικά ως εξής:

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012