Κατά τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του έτους 2012, που έχει αναλυτικά ως εξής:

Προϋπολογισμός 2012