Ανακοίνωση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείγματος νερού από την είσοδο του Βιολογικού σταθμού την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το συνημμένο αρχείο αποτελεσμάτων.